-->

Encrypting your link and protect the link from viruses, malware, thief, etc! Made your link safe to visit.

ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸದ ಪ್ರಮುಖ ಯುದ್ಧಗಳು ಮತ್ತು ಕದನಗಳು

 ಮೊದಲನೆಯ ತರೈನ್ ಕದನ:

•┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈•

✧.ನಡೆದ ಇಸ್ವಿ : ಕ್ರಿ.ಶ. 1191

✧.ಫಲಿತಾಂಶ: ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಚೌಹಾನ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಘೋರಿ ನನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದನು.


●.2. ಎರಡನೆಯ ತರೈನ್ ಕದನ :

•┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈•

✧.ನಡೆದ ಇಸ್ವಿ : ಕ್ರಿ.ಶ.1192

✧.ಫಲಿತಾಂಶ: ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಘೋರಿ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಚೌಹಾನ್ ನನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದನು.


●.3. ಮೊದಲನೆಯ ಪಾಣಿಪತ್ ಕದನ :

•┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈•

✧.ನಡೆದ ಇಸ್ವಿ : ಕ್ರಿ.ಶ.1526

✧.ಫಲಿತಾಂಶ: ಬಾಬರ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಲೋದಿನನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದನು.


●.4. ಖನವಾ ಕದನ :

•┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈•

✧.ನಡೆದ ಇಸ್ವಿ : ಕ್ರಿ.ಶ.1527

✧.ಫಲಿತಾಂಶ: ಬಾಬರ್ ರಾಣಾ ಶುಂಗನನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದನು. ಇದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಾಬರ್ ಮತ್ತಷ್ಟು ತನ್ನ ಹೆಗ್ಗುರುತು ಬಲಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರಿಯಾಯಿತು.


●.5. ಘಾಘ್ರ ಕದನ :

•┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈•

✧.ನಡೆದ ಇಸ್ವಿ : ಕ್ರಿ.ಶ.1529

✧.ಫಲಿತಾಂಶ: ಬಾಬರ್ ನು ಮಹಮೂದ್ ಲೋದಿ ಮತ್ತು ಸುಲ್ತಾನ್ ನುಸ್ರತ್ ಶಾರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದನು. ಈ ಯುದ್ಧ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮುಘಲ್ ಆಡಳಿತದ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಕಾರಣೀಭೂತವಾಯಿತು.


●.6. ಎರಡನೆಯ ಪಾಣಿಪತ್ ಕದನ :

•┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈•

✧.ನಡೆದ ಇಸ್ವಿ : ಕ್ರಿ.ಶ.1556

✧.ಫಲಿತಾಂಶ: ಅಕ್ಬರ್ ಹೇಮುನನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದನು.


●.7. ಮೂರನೇಯ ಪಾಣಿಪತ್ ಕದನ :

•┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈•

✧.ನಡೆದ ಇಸ್ವಿ : ಕ್ರಿ.ಶ.1761

✧.ಫಲಿತಾಂಶ: ಅಹ್ಮದ್ ಶಾ ಅಬ್ದಾಲಿ ಮರಾಠರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದನು.


●.8. ತಾಳಿಕೋಟೆ ಕದನ :

•┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈•

✧.ನಡೆದ ಇಸ್ವಿ : ಕ್ರಿ.ಶ.1565

✧.ಫಲಿತಾಂಶ: ಡೆಕ್ಕನ್ ಸುಲ್ತಾನರು ಖ್ಯಾತಿವೆತ್ತ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದರು.


●.9.ಹಲ್ದಿಘಾಟಿ ಕದನ :

•┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈•

✧.ನಡೆದ ಇಸ್ವಿ : ಕ್ರಿ.ಶ.1576

✧.ಫಲಿತಾಂಶ: ಮೊಘಲ್ ಸೇನೆಯ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ರಾಜ ಮಾನ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮೇವಾರದ ರಾಣ ಪ್ರತಾಪ್ ನಡುವೆ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಯುದ್ಧ ನಡೆಯಿತು.


●.10.ಪ್ಲಾಸೀ ಕದನ :

•┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈•

✧.ನಡೆದ ಇಸ್ವಿ : ಕ್ರಿ.ಶ.1757

✧.ಫಲಿತಾಂಶ: ಬ್ರಿಟಿಷರು ಮೀರ್ ಜಾಫರ್ ನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಸಿರಾಜ್ - ಉದ್-ದೌಲಾನನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದರು. ಈ ಯುದ್ಧ ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಿತು.


●.11. ವಾಂಡಿವಾಷ್ ಕದನ :

•┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈•

✧.ನಡೆದ ಇಸ್ವಿ : ಕ್ರಿ.ಶ.1760

✧.ಫಲಿತಾಂಶ: ಬ್ರಿಟಿಷರು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿ ಫ್ರೆಂಚರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದರು. ಯೂರೋಪಿನಲ್ಲಿನ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಮತ್ತು ಫ್ರೆಂಚರ ನಡುವೆ ನಡೆದ ಏಳು ವರ್ಷಗಳ ಯುದ್ಧ (1756 -1763) ಈ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಮತ್ತು ಫ್ರೆಂಚರ ನಡುವೆ ಮೂರು ಕಾರ್ನಾಟಿಕ್ ಯುದ್ಧಗಳು ನಡೆದವು ಮತ್ತು ಈ ಯುದ್ಧವು ಮೂರನೇಯ ನೇ ಕಾರ್ನಾಟಿಕ್ ಯುದ್ದದ ಭಾಗವಾಗಿತ್ತು.


●.12.ಬಕ್ಸಾರ್ ಕದನ :

•┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈•

✧.ನಡೆದ ಇಸ್ವಿ : ಕ್ರಿ.ಶ.1764

✧.ಫಲಿತಾಂಶ: ಬ್ರಿಟಿಷರು ಮೀರ್ ಖಾಸಿಮ್, ಶುಜಾ-ಉದ್-ದೌಲಾ (ಔದ್ಧಿನ ನವಾಬ್) ಮತ್ತು ಶಾ ಆಲಮ್ II (ಮೊಘಲ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ) ರು ಒಡಗೂಡಿದ ಸಂಯೋಜಿತ ಪಡೆಗಳನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದರು.


●.13.ಸಮುಘರ್ ಕದನ :

•┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈•

✧.ನಡೆದ ಇಸ್ವಿ : ಕ್ರಿ.ಶ.1658

✧.ಫಲಿತಾಂಶ: ಔರಂಗಜೇಬನು ದಾರಾ ಶಿಕೊಹ್ ನನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದನು.


●.14.ಕರ್ನಾಲ್ ಕದನ :

•┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈•

✧.ನಡೆದ ಇಸ್ವಿ : ಕ್ರಿ.ಶ.1739

✧.ಫಲಿತಾಂಶ: ನಾದಿರ್ ಷಾನು ಮುಘಲ್ ದೊರೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಾನನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದರುST

Get Your Link BELOW